Indoor Plants Benefits ( ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് വെക്കേണ്ടതിന്റ ആവശ്യകതയും അതിൻറെ പ്രാധാന്യവും )

0

വീടിനുള്ളിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് വെക്കേണ്ടതിന്റ ആവശ്യകതയും അതിൻറെ പ്രാധാന്യവും 

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഏതൊരു വീടിനും ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു.അവ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പോലും അവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു വൃത്തിയുള്ള വീട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ചെടികൾ ചേർക്കാനുള്ള സമയമാണിത്!

വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം സസ്യങ്ങൾ

വീട്ടുചെടികൾ അലങ്കാരത്തിന് മാത്രമല്ല.വായുവിൽ നിന്ന് VOC എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസ്ഥിര ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവയ്ക്ക് വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

diffrent indoor plants

നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സസ്യങ്ങളാണ് ഐകിയ.അവ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ വീടിന് അലങ്കാരമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്കാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യക്കാരേറെ.

എങ്ങനെയാണ് വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നത് ??

മെച്ചപ്പെട്ട വായു ഗുണനിലവാരം, കൂടുതൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം, പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം എന്നിവയും നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപത്തിനും പ്രയത്നത്തിനും മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു.അവർ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു, 

beautiful indoor plants

കൂടാതെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വീടോ ഓഫീസോ വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ അവരുടെ രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.ശുദ്ധവായു മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല.നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും ശുദ്ധവായു ആവശ്യമാണെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരിതസ്ഥിതികളുടെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലതാണ്, കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുണ്ട്.ചെടികൾ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്.സസ്യങ്ങൾ വായുവിൽ നിന്ന് വിഷവസ്തുക്കളും രാസവസ്തുക്കളും മറ്റ് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു.കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോ ജോലിസ്ഥലത്തേക്കോ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നു.

ശുദ്ധവായുവിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില മികച്ച 5 സസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം

The Bamboo Palm

bamboo palm

The Lady Palm

lady palm

The Snake Plant

lady palm

English Ivy

english ivy plant

Boston Fern

Boston Fern plant

ഇന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ പലരും വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല.പലതരം വിലയിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നു.ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വേടിച്ച് അതിൻറെ ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്ന്കൊടുക്കാൻ പല പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന  ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം.നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വായുവിൽ നിന്ന് മലിനീകരണത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ സസ്യങ്ങളുണ്ട്.ഏറ്റവുമധികം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റാണ്, ഇത് വ്യാപകമായി ലഭ്യവും പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സസ്യത്തെ മികച്ച ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാനും സമ്മർദപൂരിതമായ സമയങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശാന്തത പ്രദാനം ചെയ്യാനും അവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇതു മാത്രമാണോ ചെടികൾ നൽകുന്നത്??

പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ചിലതരം സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ഓഫീസിലെയോ വായു ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, ബെൻസീൻ തുടങ്ങിയ വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതിനർത്ഥം ചില ചെടികൾ ചുറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും.നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് സസ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്.സസ്യങ്ങൾ വായുവിലെ മാലിന്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാഭാവിക ഫിൽട്ടറുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ജലബാഷ്പത്തെ വായുവിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും അവ സഹായിക്കുന്നു.

indoor plant on office

ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോ ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിലേക്കോ നിറം കൊണ്ടുവരാനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്, അവ നോക്കുന്നത് മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ ചെടികൾക്കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന അമ്മമാരും ഇന്ന് അനവധിയാണ്. മാനസിക ഉല്ലാസ്സത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പലരും ഇന്ന് ചെടികൾ വളർത്തുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ ഇൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

Post a Comment

0Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !